Strongcore

Strongcore

色彩绚丽的粘合缝纫线

原材料:
 • 尼龙6.6
结构类型:
 • 长丝,加邦
产品特点:
 • 拥有优良的强度值
 • 绚丽的色彩,纺织品的外观和感觉
 • 适用于汽车产业领域的高要求缝口
 • 最佳缝纫性能
 • 用于多向缝纫

主要应用:

 • 皮包
 • 手提箱
 • 皮带和小皮具

其他应用:

线号 特克斯号数 包装 颜色数量 最小针号 牛米 最小针号 无
20 135 1500 m FS 94 160 23
20 135 3000 m FS 94 160 23
30 90 2500 m FS 94 140 22
30 90 4100 m FS 94 140 22
40 70 3500 m FS 94 120 19
40 70 7000 m FS 94 120 19
60 45 4500 m FS 94 100 16

图例:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP