Sabaflex

Sabaflex

高弹缝纫线

原材料:
 • PTT
结构类型:
 • 长丝
产品特点:
 • 弹性好,适合缝制所有弹性面料
 • 保持所有类型缝口的延伸性
 • 使用Sabaflex后,缝口具有高弹性能
 • 兼具高延伸性与优良车缝性能
 • 含37%可再生生物高分子材料

主要应用:

 • 女装,男装
 • 运动与户外服装
 • 内衣
 • 工作服

其他应用:

线号 特克斯号数 包装 颜色数量 最小针号 牛米 最小针号 无
30 105 900 m FS 160 120 19
50 70 1200 m FS 160 110 18
80 60 2000 m FS 160 80 12
120 27 1500 m FS 160 70 10

图例:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP